Stockholms blodbad. Baserad på illustration i skrift från 1868.

STOCKHOLMS BLODBAD – escape room

Biskop Brask sitter fängslad i rådstugan på Stortorget. Med bud har ni fått veta att han riskerar att avrättas: ni måste resa till huvudstaden för att få honom friad. 

När ni anländer är det tidig morgon den 9 november 1520. Under gårdagen lät Sveriges nykrönte och blodtörstige konung Kristian II avrätta flera biskopar, adelsmän och deras tjänstefolk för kätteri och det vilar en tung och ödesmättad stämning över den ännu sovande staden. 

Så tyst ni kan smyger ni in på Stortorget och möts av en förfärlig syn. Insikten om det fruktansvärda öde som väntar Brask slår ned som en blixt från klar himmel. Nu gäller det att snabbt hitta ett sätt att rädda biskopen från att gå en säker död till mötes. Det är bara en timme kvar innan förhören och avrättningarna startar på nytt.

Vill du veta mer? Historien bakom Stockholms blodbad escape room