Historical Escapes logo

Nobels spränggropar

Alfred Nobel köpte 1865 Vintervikens gård för att anlägga en fabrik för tillverkning av nitroglycerin. Så här beskrevs Vinterviken i ansökan: ”belägen i en smal dalgång, omgifven av höga skogbeväxta berg så att icke ens någon annan bebyggd lägenhet synes, och fastän läget är vid Mälarens strand är dock segelleden mycket aflägsen – liksom fallet är med allmän landsväg”.

Under första året tillverkades vid fabriken 16 000 kg nitroglycerin så kallad sprängolja. Merparten användes till tunnelbygget genom Katarinaberget. Nobels epokgörande uppfinning av dynamiten 1866, gjorde att sprängämnet överfördes i fast form och blev mer lätthanterligt.

Svåra spränglyckor inträffade 1868 och 1874 som tog många liv och skapade stor förödelse i området. Vid återuppbyggnaden av fabriken fick varje moment i den farliga tillverkningen av nitroglycerin sin egen byggnad. Dessa sprängdes delvis in i berget och omgärdades av skyddsvallar.

Nobels spränggropar blev lagskyddad fornlämning 1995 och är belägna på Vintervikens södra udde.

Historical Escapes skapar unika escape rooms med teman från Stockholms Historia. Läs mer här om hur du kan uppleva Nobels dynamitfabrik i form av ett Escape Room.