Historical Escapes logo

Fabriksbyggnaden

I Vinterviken finns en av Nobels fabriksbyggnader kvar. Den konstruerades av den belgiske ingenjören Gustaf Delaplace och stod färdig 1891. I delar av byggnaden lagrades kol och svavelkis. Andra delar användes för upphettning av kisel, koncentrering av svavelsyra och framställning av nitroglycerin. Efter processen i fabriken skickades dynamitmassan ner till vattnet för att knådas och pressas för hand. Därefter patronerades stavarna längs uddens södra sida och då var dynamitstavarna färdiga. De slogs in i brunt, paraffinerat papper och packades i kartonger.

Idag inhyser den gamla fabriken ett café, festvåning, konferens och scen. Och här har Sveriges Mästerkock spelats in.

Historical Escapes skapar unika escape rooms med teman från Stockholms Historia. Läs mer här om hur du kan uppleva Nobels dynamitfabrik i form av ett Escape Room.